Home page
     
 
 
 
 
Title  

A small bell

Composer  

Alexander Lvovich GURILIOV

Lyrics  

I. Makarov

Sheet Music Sheet Music Download

Pages: 2
File size: 71 Kb

Midi sound midi music

Melody and piano. File size: 4 Kb

CD   Only Masterpieces RVC1001. Track #1
Performers   Igor Gavrilov [bass], Irina Sharapova [piano]
MP3 download classical music online dowmload

CD quality sounsd [128 kbps, 44 kHz]
File size: 3216 Kb

Real-audio real-audio music

Middle quality [32 bkps]

Transliterated
Text
 

Kalakol'chik

Adnazvuchna gryemit kalakolíchik,
I daroga pylitsya slyehka,
I unyla pa rovnamu polyu
Zalivayetsya pyesní yamschika.
Stolíka chustva v toj pyesnye unylaj,
Stolíka grusti v napyevye radnom,
Shto v grudi mayej, hladnai, astyloj,
Razgaryelasya syertse agnyom.

I pripomnil ya nochi drugiye,
I rodniye polya i lyesa.
I na ochi, davno uzh suhiye
Nabyezhala, kak iskra, slyeza.
Adnazvuchna gryemit kalakolíchik,
Izdali otdavayas'ā slyegka.
I zamolk moj yamshchik, a daroga
Pryedo mnoj dalyeka, dalyeka.
 

Russian text  

Translation   No

 
Sheel Music Download Adobe Acrobat file
midi file MIDI file
classical music online dowmload MP3 file
real-audio sound Real-audio file
 

 
*Home*News*About this project*Russian Romance*Russian Composers*
*RUVO-classic*Performers*CDs MP3 Real-Audio*Concerts*Contact Us*Links*

All Contents Copyright © 2000, RUVO-classic Artists Management
All Rights Reserved
Prague (Czech Republic), St.Petersburg (Russia)